Oświadczenie Ministerstwa Obrony Narodowej

W związku z informacją dot. włamania na serwer MON, na którym znajduje się m.in. strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej www.mon.gov.pl uprzejmie informujemy, że w związku z niezadowalającym stanem informatyzacji Sił Zbrojnych RP, na polecenie ministra ON Radosława Sikorskiego został wykonany audyt systemów teleinformatycznych, a wnioski i potrzeby resortu zostały przedstawione kierownictwu MON i są w trakcie realizacji.
Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy jedynym serwisem, w którego systemie wykryto luki w zabezpieczeniu serwera. Świadczą o tym, ostatnie wydarzenia pokazane na przykładzie innych serwisów opisane także przez hacking.pl.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć i podkreślić, że na naszym serwerze publikowane są jedynie informacje jawne. Ponadto informujemy, że w chwili obecnej trwają prace nad podniesieniem bezpieczeństwa serwera MON mające na celu zabezpieczenie go przed podobnymi incydentami w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie teleinformatyki w resorcie ON minister R. Sikorski z dniem 1 stycznia 2007 roku powołał do życia Departament Informatyki i Telekomunikacji MON.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej