Oświadczenie Orange – aktualizacja

Otrzymaliśmy już oficjalne stanowisko firmy Orange w sprawie wykrytych przez członków zespołu hacking.pl podatności systemu. Dzięki natychmiastowemu kontaktowi zespołu technicznego Orange z naszą redakcją, luki systemu zostały naprawione już po 2 godzinach od publikacji informacji w mediach.
Spółka PTK Centertel podjęła natychmiastowe działania mające na celu precyzyjne zidentyfikowanie i wyeliminowanie ewentualnego ryzyka naruszenia interesu klientów korzystających z usługi Multi Box.

W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że szansa zaistnienia sytuacji naruszenia prywatności klientów jest znikoma. Trwają obecnie prace nad usunięciem wykrytych nieprawidłowości. Błąd zostanie usunięty jeszcze w dniu dzisiejszym.

Szybka i skuteczna reakcja miała miejsce dzięki współpracy z portalem hacking.pl za co serdecznie dziękujemy. W tym miejscu szczególnie chcieliśmy podziękować Redaktorowi Naczelnemu portalu hacking.pl Panu Rafałowi Pawlakowi oraz Panu Mariuszowi Dalewskiemu.
Marcin Gruszka
Biuro Prasowe Orange