Otwarcie NIFC Hotline w Polsce

NASK uruchomił serwis www.Hotline.org.pl, którego głównym zadaniem będzie przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące występowania w Internecie nielegalnych treści, a przede wszystkim pornografii z udziałem małoletnich. Zespół CERT Polska będzie współpracował z nowym Hotlinem w zakresie wsparcia technicznego przy obsłudze incydentów.

NIFC (National Initiative for Children) Polska to nowy, działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, zespół, powołany do przyjmowania i reagowania na zgłoszenia dotyczące występowania w Internecie nielegalnych, w rozumieniu polskiego prawa, treści.

Hotline powstał w ramach ogólnoeuropejskiego programu „Safer Internet Action Plan” Komisji Europejskiej, która wspiera organizację narodowych punktów kontaktowych. W listopadzie 2003 roku NASK zgłosił swój akces do prowadzenia Hotline’u. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i we wrześniu 2004 r. została podpisana umowa na jego prowadzenie. Hotline jest finansowany przez Komisję Europejską i NASK.

Zgłoszenia treści nielegalnych można dokonać na kilka sposobów – więcej informacji na stronie www.hotline.org.pl. Każde zgłoszenie może być anonimowe, jeżeli jednak zgłaszający poda swoje dane osobowe, to podlegają one ochronie przewidzianej w przepisach prawa.

Źródło informacji: CERT Polska