Parlament Europejski przesunął decyzję w sprawie algorytmów

Po sierpniowej fali krytyki ze strony ekonomistów i informatyków parlament Europejski zrezygnował z przeprowadzenia 1 września głosowania nad kontrowersyjną dyrektywą o patentowaniu wynalazków komputerowych. Decyzja o tym, czy algorytmy informatyczne będą opatentowane zapadnie dopiero 22 września.

Komisja Europejska chce, aby programy komputerowe zostały objęte ochroną patentową. Dotychczas były one chronione prawem autorskim. Różnica polega na tym, że w tym drugim przypadku zabrania się kopiowania programu i fragmentów kodu źródłowego. Ochrona patentowa oznaczać będzie, że wykorzystanie algorytmów, na podstawie których działają programy możliwe będzie dopiero po wykupieniu licencji. Według przedstawicieli branży informatycznej, uderzy to w małych producentów oprogramowania i umocni silną pozycję międzynarodowych korporacji. Małe firmy, będą musiały płacić słone kwoty za wykorzystanie algorytmów i w ten sposób przestaną być konkurencyjne. W ubiegłym tygodniu prawie 400 przeciwników unijnej dyrektywy demonstrowało w Brukseli przeciw pomysłom Komisji Europejskiej. Organizatorami demonstracji była Fundacja Bezpłatnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII) oraz Eurolinux, skupiający informatyków związanych z rozwojem oprogramowania typu open source i na licencji GPL.

Podobne rozwiązanie prawne istnieje w USA. Duże koncerny wykupują tam setki patentów, aby chronić się przed konkurencją. Dyrektywa ma ujednolicić prawa patentowe produktów z branży komputerowej na terenie UE. Część deputowanych do Parlamentu Europejskiego powołuje się na badania przeprowadzone w USA, które dowiodły, że takie rozwiązanie patentowe pobudza wzrost branży IT w tym kraju. – Takie patenty wspomagają wzrost małych i średnich przedsiębiorstw oraz niezależnych producentów oprogramowania – uważa Anne McCarthy, deputowana do Parlamentu Europejskiego. Innego zdania są ekonomiści. – Dyrektywa będzie miała poważne, szkodliwe skutki na wzrost, konkurencyjność i innowacje w Europie – napisali w liście skierowanym do Parlamentu Europejskiego. Na mocy podpisanej w 1973 r. Konwencji Monachijskiej odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne (którymi są m.in. algorytmy) nie mogą podlegać opatentowaniu. Polska nie jest stroną tej konwencji, podpisanej przez 27 państw.

Źródło: Gazeta Wyborcza