PHP 4.3.5RC4

Ukazał się ostatni już kandydat PHP do wersji 4.3.5. W celu wyeliminowania wszystkich błędów, serwis PHP.Net zachęca do jego testowania. Lista wprowadzonych zmian jest dostępna pod tym adresem. Źródła można pobrać stąd.