PHP 4.3.9

I mamy kolejną finalną wersję języka skryptowego jakim jest PHP. Nowa wersja zawiera przede wszystkim poprawki drobnych błędów – szczegółowa lista zmian dostępna jest tutaj, zaś stąd można pobrać źródła.