PHP 5.0 RC3

Dzisiejszego dnia została opublikowana nowa wersja kandydata PHP 5 (Release Candidate 3). Wprowadzone zmiany dotyczą głównie poprawy stabilności nowej wersji i wyeliminowaniu kilkunastu błędów, pełna ich lista jest dostępna w ChangeLogu. Źródła można pobrać stąd.