Pierwszy proces spamera w Polsce

Dnia 6 listopada 2003 roku Sad Rejonowy w Białej Podlaskiej, Wydział VII Grodzki w osobie Asesora Sądu Rejonowego rozpoznawał na rozprawie sprawę przeciwko Andrzejowi J. Obwinionemu przez Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej o to, że w dniu 27 maja 2003 roku nadesłał w imieniu Centrum Promocji Informatyki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres poczty elektronicznej pokrzywdzonego Dariusza Kowalczuka niezamówioną informację handlową.

Obwiniony, korzystający z pomocy obrońcy z wyboru, złożył obszerne wyjaśnienia podnosząc m.in., że oferty uczestnictwa w seminariach organizowanych przez zarządzaną przez niego spółkę wysyłała Anna K. – studentka zatrudniana dorywczo do takich czynności na umowę zlecenia.

Sam obwiniony wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. On sam nie jest zwolennikiem spamu, przyznał jednak, że w przeszłości adresy poczty elektronicznej, na które następnie wysyłano na jego polecenie korespondencje zawierającą oferty udziału w seminariach, pozyskiwane były m.in. ze stron internetowych (bez zgody zainteresowanych).

Obwiniony wyjaśnił również, że stosowane przez Spółkę Centrum Promocji Informatyki procedury wysyłania ofert zapewniają każdemu natychmiastowe usunięcie adresu z bazy danych osoby, która o to wystąpi.

Wyjaśnienia obwinionego pozostają w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonego, który zeznał, że mimo wielokrotnych jego próśb adres nie został usunięty. Nawet zadanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białej Podlaskiej pozostało bezskuteczne.

Sad ogłosił przerwę w rozprawie do dnia 26 listopada 2003 roku, na którą zostanie wezwana w charakterze świadka Anna K., która na polecenie obwinionego wysyłała spam. Wniosek o jej przesłuchanie złożył oskarżyciel publiczny. Obwiniony oponował przeciwko niemu.