PLUG Poznań zaprasza na kolejny wykład

W najbliższy wtorek (17 czerwca) odbędzie się wykład PLUG Poznań. Tematem spotkania będzie „Projektowanie sklepów internetowych – wykorzystywanie gotowych rozwiazań do budowania indywidualnych aplikacji internetowych”. Poniżej można przeczytać szczegółowy plan wykładu:

Wykład bedzie składał sie z 3 części:

1. Skala złożoności aplikacji biznesowych, przedstawienie składowych
projektu. Wykorzystanie bibliotek, programów Open Source do tworzenia
własnej aplikacji.

Studium przypadku: aplikacja SOTEeSKLEP: Linux, PHP, MYSQL, Apache
http://sote.pl/go/_soteesklep/_doc/

Prowadzący: Marek Jakubowicz m@sote.pl

2. Narzędzia Open Source wspomagające proces projektowania, testowania i implematacji programu. Cykl życia aplikacji.

Prowadzący: Piotr Maliński piotr@sote.pl

3. Integracja z zewnętrznymi aplikacjami
– integracja z pasaz.onet.pl
– integracja z zakupy.wp.pl
– aktualizacja danych

Prowadzący: Robert Diak rdiak@sote.pl

Czas trwania: ok. 1.5 godziny

Wykład odbędzie się w auli C „multimedialnej”, w budynku wydziału
Matematyki i Informatyki, Collegium Mathematicum znajdującym się
na ul.Umultowskiej 87 (Morasko) o godzinie 18:30.

Więcej informacji można przeczytać pod plug.netsync.pl.