Podatkowe ulgi dla firm na nowe technologie

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania połowę wydatków na zakup nowych technologii – zakłada znowelizowana w środę przez Sejm ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Nowelizacja wprowadza ulgę podatkową na nowe technologie dla wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory przysługiwała tylko jednostkom badawczym.

Zgodnie z nowelą, nowe technologie to „wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat”.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a przepisy dotyczące odliczeń mają zastosowanie do wydatków poniesionych od 1 stycznia 2006 r.

Źródło: PAP