Podpis kwalifikowany nie jest bezpieczny!

Programiści G DATA Software Sp. z o.o. ze Szczecinka, wykryli lukę w oprogramo­waniu wykorzystywanym do składania podpisu kwalifikowanego firm Signet i Unizeto.

Po wprowadzeniu do komputera odpowiedniego kodu, istnieje możliwość podmiany podpisy­wanego dokumentu.

Firmy Signet i Unizeto zostały poinformowane o wykrytym błędzie.

Ustawa o podpisie elektronicznym mówi m.in. o bezpiecznej aplikacji, która ma uniemożliwić jakąkolwiek zmianę danych poświadczanych przez użytkownika podpisu kwalifikowanego.

Aplikacje oferowane przez Unizeto i Signet (jak i zapewne wszystkie komercyjne aplikacje do podpisu kwalifikowanego, niezależnie od kraju pochodzenia), takiego bezpieczeństwa nie zapewniają.

Istnieje możliwość podstawienia dowolnego (spreparowanego) dokumentu do podpisu, a użytkownik w trakcie podpisywania, nawet weryfikując dokument poprzez jego podgląd, nie jest w stanie stwierdzić, że podpisze podstawiony dokument.

Tym samym podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, wywołujący skutki prawne określone ustawą, nie jest bezpieczny.

Stwarza to ogromne zagrożenie, zwłaszcza w kontekście obowiązującego prawa o e-fakturach, czy planowanych zmianach w zasadach przesyłania rozliczeń podatkowych firm i instytucji do Urzędów Skarbowych, jak też dla wszystkich użytkowników podpisu kwalifikowanego, zawierających przy jego użyciu umowy, zobowiązania itd.
http://gdata.pl