Podzielimy TPSA!

Dzisiejszego dnia, posłowie mają złożyć projekt ustawy dającej URT i UOKiK prawo do podzielenia telekomu na kilka spółek. Według wypowiedzi TP SA, którą kieruje Paweł Rzepka, uważa ten pomysł za absurd.

update: Ustawa, która umożliwi podział TP SA, trafiła już do Sejmu.

Zaistniała sytuacja ma duże szanse na odniesienie sukcesu. Według prof. UW Stanisława Piątka, specjalisty od prawa telekomunikacyjnego, podobna sytuacja miała miejsce w USA z podziałem AT&T i jest zgodna z duchem aktualnie obowiązującego prawa telekomunikacyjnego. Jak wiadomo TP SA jest silnym liderem na rynku operatorów telefonii strefowej, międzystrefowej i międzynarodowej. Oznacza to, że trudno jest wymusić na niej równe traktowanie siebie i pozostałych operatorów, ale jest to możliwe po przeprowadzeniu podziału tej spółki.