PolCard – dodatkowe zabezpieczenie

Płatności regulowane za pomocą kart w sklepach internetowych współpracujących z PolCardem, od 1 kwietnia br. będą zabezpieczone koniecznością podania dodatkowego kodu.

Podczas transakcji kartami płatniczymi Visa, MasterCard, Diners Club i JCB w formularzach autoryzacyjnych pojawią się dodatkowe pola, w które klienci będą musieli wpisać unikalny numer CVV2/CVC2. Kod ten stanowią trzy ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku do podpisu.

Jak zapewniają przedstawiciele PolCardu, wprowadzenie nowego rozwiązania zwiększy bezpieczeństwo dokonywanych w sieci transakcji, gdyż kod jest umieszczony jedynie na karcie oraz w systemie informatycznym banku. CVV2/CVC2 nie pojawią się na żadnych innych dokumentach i wydrukach z terminali POS.

PolCard utrzymuje, iż zastosowanie CVV2/CVC2 ograniczy możliwość posługiwania się cudzymi kartami podczas dokonywania zakupów w sieci oraz w przypadku innych transakcji przeprowadzanych bez fizycznego uczestnictwa karty płatniczej.