Polscy studenci jadą do Redmond

Microsoft zakończył proces rekrutacji chętnych do odbycia praktyk w centrali koncernu w ramach programu EMEA Internship. Do Redmond pojadą pracować najlepsi studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Microsoft ufundował 5 miejsc dla studentów z Polski. Rekrutacja przebiegała wieloetapowo. Najpierw swoich kandydatów wybrały uczelnie. Następnie w proces rekrutacji włączył się polski oddział Microsoftu. Z wyłonionymi w kolejnym etapie kandydatami rozmowy prowadzili już przedstawiciele amerykańskiej centrali Microsoftu.

W lipcu, br. do Redmond przybędzie łącznie 15 stażystów z różnych stron Europy. Każdy kandydat będzie traktowany jak pełnoetatowy pracownik korporacji i za swą pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie. Dodatkowo Microsoft opłaci wszystkie koszty podróży i utrzymania studentów. Praktykanci z Polski będą pracować w zespole inżynierów systemowych i będą zajmować się zarówno pisaniem kodów, jak i testowaniem wersji beta produktów. Każdy student będzie miał indywidualnego opiekuna – doświadczonego pracownika Microsoft. Staż potrwa trzy miesiące w Stanach Zjednoczonych.

„Microsoft chętnie pomaga utalentowanym studentom, stwarzając im szansę doskonalenia zawodowego. Praktyka w amerykańskiej centrali podniesie kwalifikacje każdego uczestnika programu i dostarczy cennych doświadczeń, które z pewnością będą miały wpływ na dalszy rozwój kariery tych młodych ludzi” – powiedział Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału.

Rekrutacja kandydatów do programu trwała kilka miesięcy i przebiegała według złożonego procesu. Biorąc pod uwagę charakter oferowanej pracy, analizowane były uczelnie o profilu technicznym lub posiadające taki wydział. W pierwszym etapie uczelnie samodzielnie wybrały swoich kandydatów, następnie spośród tej grupy polski oddział Microsoft przeprowadził normalny proces rekrutacji. W efekcie wytypowano wąskie grono studentów. W dalszej kolejności prowadzona była już rekrutacja ze strony oddziału w USA – były to indywidualne rozmowy pracowników Microsoft Corporation z kandydatami.

„Zainteresowanie programem było ogromne. Muszę przyznać, że zaimponował nam poziom i wysokie kwalifikacje wszystkich kandydatów. Z pewnością grupa, która teraz uczestniczy w tym pilotażowym projekcie, wróci do kraju bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe i pomysły na życie. Życzyłabym sobie, aby jak najwięcej młodych ludzi mogło skorzystać z takiej szansy. Proces rekrutacji jest uznawany za dość długi, zachęcałabym jednak wszystkich zainteresowanych do podjęcia takiego wyzwania” – powiedziała Aneta Wiśniewska, Human Resources Consultant w polskim oddziale Microsoft.