Polska a nowe technologie

Pod względem infrastruktury informatycznej jesteśmy najgorsi z wszystkich dziesięciu krajów wstępujących w maju 2004 r. do Unii Europejskiej – znajdujemy się w gorszej sytuacji nawet niż Botswana !

Jak donosi Gazeta Wyborcza – Polska nie potrafi wykorzystać szansy na rozwój gospodarczy oparty na nowych technologiach – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Światowego Forum Gospodarczego (WEF).

Do wyliczenia, które kraje w największym stopniu korzystają z inwestycji w technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT), analitycy WEF stworzyli specjalny wskaźnik NRI (Networked Readiness Index). Jego celem jest określenie stopnia gotowości do wykorzystania nowych technologii oraz wpływu inwestycji w sektor ICT na rozwój gospodarczy. Polska wypadła wyjątkowo blado na tle pozostałych krajów regionu, zajmując odległe 47. miejsce. Znaleźliśmy się tuż za Jordanią i daleko w tyle za naszymi bezpośrednimi rywalami: Litwą (42.), Słowacją (41.), Węgrami (36.), Łotwą (35.), Czechami (33.), Słowenią (30.) i Estonią (25.). Specjaliści WEF nisko ocenili zarówno warunki, jakie oferujemy firmom z branży IT, jak i poziom wykorzystania nowych technologii oraz wykorzystanie korzyści z nich płynących. Pod względem warunków politycznych i regulacji prawnych wyprzedziły nas takie kraje afrykańskie, jak Zambia, Tanzania, Malawi czy Botswana.

Za kraje, które w największym stopniu potrafią wykorzystać zalety nowych technologii, uznano USA, Singapur i trzy kraje skandynawskie: Finlandię, Szwecję i Danię. Amerykanie znaleźli się w czołówce klasyfikacji infrastrukturalnej i warunków rynkowych dla branży IT. Nieco gorzej wypadli pod względem regulacji prawnych. USA to – zdaniem autorów raportu – kraj o największej liczbie komputerów w firmach w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, najwyższej jakości badań naukowych i najlepszym szkolnictwie wyższym. Finowie to z kolei najbardziej innowacyjna gospodarka świata z najkorzystniejszymi dla branży IT regulacjami prawnymi.

W skład wskaźnika NRI wchodzą: oceny warunków oferowanych przez dany kraj firmom z branży IT (sytuacja rynkowa, regulacje prawne i poziom rozwoju infrastruktury); poziom wykorzystania technologii wśród obywateli, przedsiębiorstw i instytucji publicznych; zdolność wykorzystania i czerpania korzyści z nowych technologii.

Źródło: GW