PostgreSQL 7.2

Spod tego adresu można pobrać najnowszą wersję PostgreSQL 7.2. Z ważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji to m.in. wprowadzenie algorytmu MD5 podczas transmisji i przechowywania haseł, dodano nowy rozkaz VACUUM FULL oraz poprawiono problem występujący w poleceniu VACUUM.