PostgreSQL 8.0 dla użytkownika i administratora

Już w najbliższą sobotę, 22 stycznia bieżącego roku, odbędzie się kolejne spotkanie z serii LinuxAcademy. Wykład będzie poświęcony nowym mechanizmom systemu PostgreSQL, które zostały wprowadzone w najnowszej wersji 8.0, a które zwiększając bezpieczeństwo lub wydajność baz danych obsługiwanych przez ten silnik, mogą zainteresować administratora lub zaawansowanego użytkownika.

Główna część wykładu zostanie przeznaczona na omówienie mechanizmu Point-in-Time Recovery (PITR), który z jednej strony znakomicie automatyzuje wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu bazodanowego, a z drugiej pozwala na odtwarzanie stanu bazy do wybranego momentu z przeszłości. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane informacje o funkcjonowaniu mechanizmu PITR, pisaniu skryptów współpracujących z tym mechanizmem, wykonywaniu przyrostowych kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzaniu baz z takich kopii, znaczeniu i wykorzystaniu pojęcia „timelines”, a także o możliwości wykorzystania mechanizmu PITR do prostej replikacji baz danych. Zostaną także podane informacje o historii i planach związanych z mechanizmem PITR w Postgresie, oraz o wadach i zaletach tego mechanizmu w porównaniu do tradycyjnego tandemu pg_dump/pg_restore.

Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas wykładu będzie asynchroniczna, jednokierunkowa replikacja baz danych z wykorzystaniem systemu Slony-I, stworzonym przez Jana Wiecka dla PostgreSQL w wersjach od 7.3 do 8.0. System ten pozwala na tworzenie klastrów, w których jeden węzeł (master) zawiera zmieniającą się bazę danych, a pozostałe – jej kopię, przy czym serwery mogą być łączone w struktury drzewiaste, w których węzły podrzędne stają się węzłami nadrzędnymi dla innych serwerów. W ramach wykładu zostanie omówiony język poleceń dla programu sterującego klastrem, w zakresie zarówno tworzenia klastra jak i zmian w jego strukturze w przypadku awarii węzłów (promocja węzła z podrzędnego do nadrzędnego, zmiana węzła nadrzędnego), oraz możliwości automatyzacji zachowania całego systemu. W tej części także zostanie przedstawiona historia Slony’ego, sposób jego działania, wady i zalety, oraz dalsze plany jego autorów.

Dalsza część wykładu poświęcona będzie mechanizmowi tablespaces, który ułatwia rozmieszczanie baz danych i ich obiektów składowych (tabel, indeksów) na wielu fizycznych dyskach, co pozwala na lepsze gospodarowanie dostępnymi zasobami, może jednak sprawiać problemy przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa systemu i odtwarzaniu baz tych z kopii. Omówione zostaną także nowe parametry konfiguracyjne PostgreSQLa, związane z nowym procesem Background Writer, z mechanizmem Delayed Vacuum, oraz logowaniem zdarzeń.

Miejsce spotkania to Akademia Ekonomiczna w Krakowie, sala nr 9 w pawilonie sportowym. Data 22 stycznia 2005 roku (sobota) start o godzinie 17:20.