Powstał US-CERT

W wyniku porozumienia pomiędzy Carnegie Mellon University (CMU) z amerykańskim Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security) powołany został do życia US-CERT.

US-CERT ma być punktem koordynacyjnym w realizacji zadań dotyczących prewencji, ochrony i reagowania na przypadki cyber-ataków. Od strony CMU zadania te będzie realizował znany zespół CERT Coordination Center.

Intencją powołania do życia US-CERT jest próba sformalizowania istniejącej już współpracy, oraz nawiązanie nowej, z innymi zespołami reagującymi w USA, dostarczycielami usług z zakresu bezpieczeństwa oraz innymi tego rodzaju instytucjami i organizacjami. Cztery podstawowe cele stawiane przed US-CERT to:

poprawa ostrzegania i reagowania na incydenty;

lepsza koordynacja w reagowaniu na incydenty, z wykorzystaniem możliwości sektora prywatnego i publicznego;

praca na rzecz zmniejszenia liczby słabości systemowych w oprogramowaniu;

zwiększenie wysiłków w kierunku lepszej prewencji i ochrony przed zagrożeniami.
Źródło: CERT