Program komputerowy który wykryje oszustwa

Jak podaje magazyn New Scientist, specjaliści z firmy Crystaliz Corporation, stworzyli program komputerowy, który potrafi wychwycić podejrzane dane w raportach firm, może ułatwić walkę z „twórczą” księgowością i innymi rodzajami oszustw, a także pomóc w tropieniu terrorystów.

Program potrafi również znaleźć istotne dane liczbowe w długich tekstach – na przykład rzeczywisty zysk czy złe długi ukryte w raporcie firmy. Kilka firm, których księgi rachunkowe wydały się programowi podejrzane, wzbudziło niezależnie od tego zainteresowanie władz. Podobnie było ze spółką zajmującą się wysoką technologią, wobec której organy kontrolne z Wall Street wszczęły postępowanie wyjaśniające.

Program może też wykrywać próby włamań do banków i sklepów internetowych, wychwytując nietypowe czynności osób posługujących się skradzionym hasłem lub technikami hakerskimi. Każdy użytkownik ma swój specyficzny sposób działania – „sieciowe DNA”, co pozwala zidentyfikować nieuprawnione próby wejścia. Ponieważ program bada odstępstwa od znanej normy, nie sprawia mu trudności wykrywanie nowych metod ataku.

Zdolność programu do odróżniania rzeczy niezwykłych od pospolitych zainteresowała DARPA, agencję badawczą Pentagonu. Chodzi o walkę z terroryzmem, czemu może służyć znajdowanie w Internecie podejrzanych planów podróży czy innych nietypowych zachowań.

DARPA chce udoskonalić oprogramowanie, aby wychwytywać na przykład osoby próbujące kupić za pośrednictwem Internetu materiały do produkcji bomb. Problemem jest ich odróżnienie od rolników, którzy używają tych samych produktów jako nawozów sztucznych.