Przechwyceni Piraci

Wczorajszy dzień nie był szczególnie udany dla sprzedawców pirackich płyt kompaktowych ze Stadionu Dziesięciolecia. Skonfiskowano im bowiem 6000 płyt. Wydarzyło się to podczas wspólnej akcji, jaką policja przeprowadziła wraz z celnikami. Nie ma żadnych informacji o tym, by kogokolwiek aresztowano. Można więc przyjąć, że handlarze – jak zwykle – zdążyli uciec.