Quimera

Quimera jest standardowym koniem trojańskim, pozwalającym na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do komputera, na którym jest on zainstalowany.
Pakiek instalacyjny Quimera który zostanie uruchomieny przez użytkownika, automatycznie zostaje przyczepiony do systemu komputera. W katalogach systemowych umieszczane są następujące pliki: mswinsck.ocx, teste.exe oraz vb40032.dll.
Następnie uruchamiane są kolejne pliki nieproszonego gościa, czego efektem jest dodawanie wpisu do rejestru wywołującego plik netcom1.exe przy każdym starcie systemu. Netcom1.exe jest kopią pliku teste.exe umieszczonego w katalogu c:\windows.
Od tego momentu trojan jest w pełni funkcjonalny i może służyć do przejęcia kontroli nad komputerem ofiary przez Sieć.