Ranking e-gotowości: Polska na 36 miejscu, Skandynawia górą

W tegorocznym rankingu Economist Intelligence Unit dotyczącym e-gotowości poszczególnych krajów (rozpowszechnienia nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych) Polska zajęła 36. miejsce, m.in. za Estonią, Czechami, Węgrami i Łotwą. Ranking – przygotowywany od 2000 roku przez Economist Intelligence Unit we współpracy z firmą IBM (Institute for Business Value) – jest miarą otwartości rynku na rozwiązania oparte na wykorzystaniu internetu i innych technologii teleinformatycznych.

Z rankingu e-gotowości wynika, że firmy na świecie coraz chętniej korzystają z usług opartych na internecie, telefonia komórkowa jest popularnym narzędziem zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, a szerokopasmowy dostęp do internetu coraz częściej znajduje zastosowania w różnych krajach. Niemniej jednak mimo rozpowszechnienia nowoczesnych technologii teleinformatycznych, które stają się coraz tańsze, a przy tym coraz doskonalsze, nadal utrzymują się dysproporcje w rozwoju e-biznesu w poszczególnych regionach świata. Autorzy raportu stwierdzają, że kraje, które będą prowadzić skoordynowane działania ukierunkowane na rozwój w dziedzinie teleinformatyki i będą czerpać z najlepszych globalnych wzorców, dokonają największych postępów w budowaniu swojej e-gotowości.

Zdaniem Peter Korsten, dyrektora Institute for Business Value: „Tempo rozwoju ekonomicznego kraju jest często prognozowane w oparciu o stopień efektywnego i innowacyjnego zastosowania technologii. Ranking e-gotowości daje wartościowe informacje dotyczące stopnia rozpowszechnienia nowych technologii. Pozwala także ocenić, w jakim stopniu i w jaki sposób ich zastosowanie jest wspierane przez instytucje rządowe. Taki całościowy obraz powinien być wskazówką dla firm, w jakim kierunku rozwijać biznes i jak kształtować inwestycje”.

„36. pozycja Polski, za większością krajów kandydujących do UE, pokazuje, jak konieczne są u nas inwestycje w rozwój nowoczesnych technologii usprawniających funkcjonowanie biznesu i sektora publicznego” – powiedział Aleksander Kwiatkowski, Partner Zarządzajacy IBM Business Consulting Services. „Technologie same w sobie nie stanowią wartości dodanej, ale są niezbędnym warunkiem pozwalającym firmom na prowadzenie działalności, a zwykłym obywatelom na wygodny i efektywny dostęp do instytucji publicznych.”

Główne wyniki rankingu:

Dominacja krajów skandynawskich
Dania (1. miejsce), Szwecja (3.), Norwegia i Finlandia (4. i 5.) pokonały w rankingu Stany Zjednoczone, Australię i Kanadę. Warto zauważyć, że w 2001 roku czołowe miejsca zajmowały kolejno: Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania oraz Kanada. O przewadze Skandynawii zadecydował stopień, w jakim Internet zmodernizował prowadzenie biznesu w tych krajach, a także łatwość, z jaką obywatele na co dzień korzystają z technologii oraz polityka poszczególnych rządów wspierająca rozwój Internetu.

Kraje kandydujące do UE
Kraje, które w tym roku przystąpią do Unii Europejskiej – Estonia (26. miejsce), Czechy (27. miejsce), Węgry (30. miejsce), Słowenia (31. miejsce), Łotwa (34. miejsce), Polska (36.), Litwa (38.) oraz Słowacja (39.) posiadają infrastrukturę oraz sprzyjający klimat dla e-biznesu, np. w Estonii wszystkie szkoły publiczne i większość użytkowników indywidualnych dysponuje szerokopasmowym dostępem do internetu. Zdaniem autorów rankingu, w krajach kandydujących nastąpi szybki rozwój technologii internetowych dzięki wspólnej polityce Unii Europejskiej w tym obszarze.

Znaczący postęp krajów azjatyckich
Singapur (7 miejsce) przesunął się w rankingu o pięć pozycji w górę. Podobną tendencję wykazali jego azjatyccy sąsiedzi – Hong Kong (9. miejsce) oraz Korea Południowa (14.). Singapur jest obecnie światowym liderem pod względem wykorzystania zarówno szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i korzyści wynikających ze współpracy strony rządowej z przedstawicielami biznesu.

Wzrost znaczenia dostępu szerokopasmowego
Przyjęcie dostępu do usług szerokopasmowych jako jednego z kryteriów spowodowało zmiany na czołowych miejscach rankingu. Poziom dostępu do tego typu usług okazał się niestety w wielu krajach nadal dość niski. Z wyjątkiem Hiszpanii (21. miejsce) i Izreala (22.), które uzyskały znaczącą przewagę dzięki inwestycjom w IT, w wyniku modyfikacji kryteriów zmianie uległy wyniki 25 krajów do tej pory zajmujących pierwszych 25 miejsc.

Kraje rozwijające się w zakresie rozwiązań internetowych
E-gotowość budują w dużym stopniu trzy czynniki – kompletna infrastruktura IT, polityka rządu wspierająca rozwój Internetu oraz korzystna sytuacja społeczna i gospodarcza. Brak jakiegokolwiek z tych czynników może być jednak zrekompensowany przez aktywną politykę rządu oraz działalność przedstawicieli biznesu, którzy wspomagają wykorzystanie Internetu tworząc nowe usługi i możliwości.