RSA Security: Security Assertion Markup Language

Firma RSA Security poinformowała, że będzie zezwalać na bezpłatne korzystanie z dwóch swoich patentów twórcom aplikacji wykorzystujących specyfikację języka Security Assertion Markup Language (SAML), opracowaną przez firmę OASIS.

Specyfikacja SAML powstała jako infrastruktura XML służąca do wymiany informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji, która umożliwia bezpieczne jednokrotne logowanie, po którym użytkownik może korzystać z różnych portali należących do jednej organizacji, jak również z portali, serwisów WWW i aplikacji różnych firm. Zatem jak można z tego wywnioskować, rozwiązanie to znacznie ułatwi życie użytkownikom dzięki intensywnemu wykorzystaniu specyfikacji SAML.

Firma RSA Security, która aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu specyfikacji SAML i jest zdecydowanym zwolennikiem standaryzacji, liczy teraz, że jej posunięcie będzie sprzyjać szybszemu rozpowszechnianiu tych technologii. Ma również nadzieję, że technologie te staną się podstawą zarządzania dostępem do sieci WWW, zarządzania tożsamościami i usług WWW. Możliwość nieodpłatnego korzystania z opatentowanej technologii i własności intelektualnej ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia współdziałania produktów, sprzyja wzrostowi gospodarczemu i ogranicza zakres niestandardowych implementacji.