Rumuński Narodowy Urząd Pracy wdraża Linuksa

Rumuński Narodowy Urząd Pracy (ANOFM) i firma IBM ogłosiły pierwsze w Rumunii ogólnokrajowe wdrożenie systemu Linux i utworzenie infrastruktury informatycznej opartej na oprogramowaniu open source. Wdrożenie to jest częścią projektu, mającego na celu stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla tej instytucji.

Dzięki otwartej i opartej na standardach infrastrukturze informatycznej IBM, Urząd Pracy będzie mógł ewidencjonować osoby poszukujące pracy, identyfikować i rejestrować aktualnie oferty pracy, ułatwiać znajdowanie zatrudnienia, przyznawać uprawnionym osobom zasiłki dla bezrobotnych, jak również dokumentować bieżący poziom bezrobocia w kraju. Projekt ten oparty na systemie Linux stanowi również krok rządu rumuńskiego w kierunku realizacji modelu e-government.

Infrastruktura tego przedsięwzięcia jest oparta na otwartych standardach programistycznych i wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie IBM. Klaster IBM eServer pSeries obsługuje system centralny, a pracujące pod Linuksem intelowskie serwery xSeries 105 pełnią funkcję serwerów baz danych oraz serwerów komunikacyjnych w regionalnych biurach Urzędu. Istnieje także system komunikacji łączący 1500 stacji roboczych IBM Net Vista. Programistyczna część wdrożenia Linuksowego obejmuje rozproszoną bazę danych DB2, Lotus Notes Domino jako platformę e-mailową i komunikacyjną, a także rozwiązanie do zarządzania systemem oparte na oprogramowaniu IBM Tivoli. Wszystkie te komponenty pracują w środowisku Linux na obszarze całego kraju.

Aby usprawnić proces wdrażania nowego systemu, IBM prowadzi także szkolenia i służy pomocą techniczną w ponad 240 oddziałach Urzędu w całym kraju. Siemens Business Services (SBS), pełniący funkcję głównego wykonawcy, będzie pomagał przy integracji systemów i przy rozwijaniu aplikacji przeznaczonych do określonych funkcji.

Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych stanowiło wyzwanie nie tylko dla samego Urzędu, ale i dla dostawców rozwiązań technicznych. Kontrakt został podpisany w czerwcu 2001 roku, natomiast projektanci systemu musieli uwzględnić przepisy nowej ustawy o ubezpieczeniu pracujących i bezrobotnych, która weszła w życie kilka miesięcy później, tj. 1 marca 2002 roku.

Dziś z systemu informacyjnego korzysta ponad 2000 użytkowników, zarówno wśród kadry zarządzającej, jak i wykonawczej w strukturach Urzędu Pracy, zapewniając przydatne informacje wielu firmom i instytucjom z sektora prywatnego i publicznego.

„Rządy na całym świecie szukają możliwości świadczenia obywatelom usług o najwyższych standardach, stosując przy tym łatwe w zarządzaniu i przejrzyste systemy oraz procesy biznesowe. IBM aktywnie wspiera instytucje sektora publicznego oferując im narzędzia i systemy pomagające w osiąganiu ich celów. Jednocześnie specjalistyczne rozwiązania, technologia i konsulting zapewniane przez IBM umożliwiają obywatelom łatwiejszy dostęp do instytucji publicznych oraz do oferowanych przez nie usług” – mówi Laurentiu Oftez, Customer Sales Manager, IBM Rumunia.

„Wkład ze strony IBM, zarówno na poziomie technologii, jak i wiedzy specjalistów firmy, leżał u podstaw sukcesu tego projektu. Ma on bez wątpienia ogromne znaczenie dla samgo Urzędu, jak i dla całej administracji publicznej” – mówi Maria Tufan, IT Manager, ANOFM.

Zintegrowany system informatyczny dla Rumuńskiego Narodowego Urzędu Pracy został wdrożony w ramach inicjatywy finansowanej częściowo poprzez kredyty udzielone przez Bank Światowy.