Rybnik nowych technologii

Za kilka miesięcy mieszkańcy 140-tysięcznego Rybnika (woj. śląskie) będą mogli elektroniczną kartą zapłacić za przejazd autobusem, a w przyszłości także za bilet na basen czy koncert. W załatwianiu urzędowych spraw mieszkańcom pomoże darmowy Internet, który będzie dostępny w wielu punktach miasta.

Rybnicki projekt ma trzy elementy: wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej, stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz rozszerzenie działania wirtualnego biura. Pomysł zyskał już aprobatę zarządu woj. śląskiego, który zatwierdził pierwsze projekty do dofinansowania z funduszy UE.

Przedsięwzięcie będzie kosztować przeszło 4,3 mln zł. W trzech czwartych rybnicki projekt sfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przetarg będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, a na lata 2005-2006 przewiduje się zakończenie pierwszego etapu realizacji projektu.

Elektroniczna karta miejska na początek będzie spełniać rolę e-biletu w autobusach. W przyszłości będzie można nią płacić za wstęp na basen, do kina lub na organizowane przez miasto imprezy bądź regulować opłaty skarbowe. Będzie też pomocna przy składaniu podpisu elektronicznego.

Pomysł stworzenia info-kiosków z bezpłatnym dostępem do miejskich zasobów internetowych wiąże się z już istniejącym wirtualnym biurem. Pomaga ono mieszkańcom w załatwieniu spraw w urzędzie miejskim. Barierą ciągle jest to, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu. Dlatego w całym mieście powstanie kilkanaście punktów, gdzie każdy będzie mógł przyjść i w Internecie znaleźć potrzebne informacje.

Źródło informacji: PAP