Rynek Linuksa skazany na sukces

Jak przewidują analitycy IDC, w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi ogromny wzrost sprzedaży w sektorze serwerów linuksowych, a co za tym idzie – szersze wykorzystywanie oprogramowania o otwartym kodzie.

Jak szacuje IDC, tegoroczna sprzedaż serwerów z Linuksem w Zachodniej Europie wyniesie 162 tys. sztuk, zaś wartość tego rynku osiągnie poziom 621 mln USD. Na koniec 2007r. liczby te ulegną trzykrotnemu zwiększeniu, co oznacza że na rynku zostanie sprzedanych blisko pół miliona serwerów linuksowych. Niższe koszty posiadania i redukcja opłat licencyjnych będą głównymi czynnikami napędzającymi ten sektor.

„Faktem jest, że wszyscy główni sprzedawcy serwerów na świecie są przygotowani do zwiększonej sprzedaży i wsparcia urządzeń opartych na Linuksie, co wpłynie korzystnie na rozprzestrzenianie się tego systemu operacyjnego” – powiedział Martin Hingley, wiceprezes IDC European Systems Group. Według Hingley’a proces sądowy SCO/IBM może chwilowo ograniczyć rynek Linuksa, jednak długofalowo wzrost popularności tego systemu operacyjnego jest nieunikniony.

Badania sponsorowane przez organizatorów wystawy Linuxworld, pokazują że przed systemami operacyjnymi o otwartym kodzie rysuje się świetlista przyszłość. Aż 15,5% firm posiadających na wyposażeniu komputery biurkowe rozważa możliwość przejścia na Linuksa. I choć unowocześnienie w dziedzinie komputerów osobistych zajmują więcej czasu niż w przypadku serwerów, to jednak IDC spodziewa się już niedługo wprowadzenia możliwości korzystania z usług internetowych i WWW, co ma przyspieszyć adopcję Linuksa jako alternatywy dla Windows. „Najnowszy, tani komputer Suna pracujący na Linuksie, który ma trafić do sprzedaży w lecie 2003, może zachęcić użytkowników do szerszego wykorzystywania tego systemu na komputerach biurkowych. Sun sprzedaje duże ilości aplikacji Star Office, zaś Lindows ma ambicje stworzenia zestawu narzędzi, porównywalnych z produktami Microsoftu” – co w opinii Hingley’a stanowi dobre podstawy do pomyślnych wróżb na przyszłość dla Linuksa.

Źródło informacji: The Register