Rywalizacja na rynku technologii bezprzewodowych

Coraz bardziej widoczna staje się migracja obecnych użytkowników sieci komórkowych na technologie łączności bezprzewodowej WLAN i Wi-Fi. Uruchomienie w pełnym zakresie sieci 3G, może przynieść odpowiedz na pytanie, które rozwiązanie komunikacji bezprzewodowej stanie się bardziej atrakcyjne dla doświadczonych użytkowników.

Otwarta pozostaje też kwestia, jak dużo firm może ze sobą pokojowo koegzystować na ograniczonym rynku, posiadając możliwość zdobywania nowych klientów i nie przestając być rentownymi?

Punkty dostępowe budzą obecnie gwałtowne zainteresowanie branży komunikacji bezprzewodowej, a trend ten będzie nadal kontynuowany w związku z rosnącą liczbą użytkowników komputerów z wbudowanym modułem Wi-Fi. Jak przewiduje Allied Business Intelligence, do 2008r. liczba użytkowników notebooków z WLAN osiągnie poziom 58mln osób. Co więcej, patrząc na ogólnoświatowy sukces jeszcze do niedawna nieznanej marki Intela – Centrino, można zakładać że w wyniku skutecznych działań marketingowych firm komputerowych, liczba ta może wzrosnąć jaszcze bardziej. To poważne wyzwanie dla sieci 3G.

„Możliwość szybkiego bezprzewodowego dostępu do danych na komputerach przenośnych stanowi ogromny potencjał, umożliwiający dostawcom usług komunikacyjnych przyciągnięcie do siebie nowych klientów” – wyjaśnia Tim Shelton, analityk ABI. „W dłuższej perspektywie, może się okazać że sukces Wi-Fi stanie się siłą przyciągającą klientów do tej technologii transmisji danych”.

Co więcej, producenci wyposażenia sieci komórkowych działają na kurczącym się rynku pod coraz większym naciskiem. Choć liczba abonentów telefonii komórkowej rośnie, to jednak maleją ceny usług, a tym samym dochody operatorów. Dlatego też, obecnie najbardziej oczekiwanym wydarzeniem przez producentów jest uruchomienie w pełnym zakresie sieci telefonii 3G. Jak przewidują specjaliści, w 2003r. rynek wyposażenia telefonicznego skurczy się do wartości 14 mld Euro, z ubiegłorocznego poziomu 17 mld Euro. Pozostaje pytanie, czy telefonia 3G będzie w stanie przyciągnąć do siebie wystarczającą – w sensie ekonomicznym – liczbę klientów, w sytuacji gdy będą oni mieli do wyboru możliwość korzystania np. z punktów dostępowych Wi-Fi? Analitycy wierzą jednak, że ogólna liczba klientów branży łączności bezprzewodowej będzie na tyle duża, że pozwoli na istnienie na rynku obu rozwiązań, gwarantując im odpowiednie zyski.