SadCase

Kolejny wirus – SadCase jest prostym i skutecznym robakiem, którego działanie polega na usunięciu wszystkich plików z dysku C:\
Po uruchomieniu przez użytkownika robak natychmiast rozpoczyna procedurę destrukcji polegającą na usuwaniu plików i katalogów, wykorzystując do tego celu DOS-owego polecenia deltree /y c:\

Program informuje o swojej obecności za pomocą komunikatów wyświetlanych w oknach dialogowych:

Your harddrive is being deleted as you read this. Go ahead and look at it! ROFL

a następnie:

I suppose I could give you a hint as how to stop this, shutoff your system ASAP to salvage whatever is left on it. Have fun re-installing windows!

W momencie wyświetlania drugiej wiadomości zwykle jest już za późno na uratowanie jakichkolwiek plików, np. poprzez ponowne uruchomienie komputera.

Dodatkowo, w folderze Autostart wirus umieszcza plik owned.bat, którego zadaniem jest wyświetlanie komunikatu przy starcie systemu – jednak praktycznie się to nie zdarza, gdyż po uruchomieniu SadCase’a system Windows już nie startuje i konieczna jest jego ponowna instalacja oraz odtworzenie plików użytkownika z kopii zapasowej.