Secure 2005 – bez zaufania użytkowników internet straci znaczenie

Internet musi budzić zaufanie, w przeciwnym razie przestanie być narzędziem dobrze służącym obywatelom, administracji i biznesowi – podkreślali uczestnicy rozpoczętej we wtorek w Warszawie konferencji Secure 2005.

Dwudniowa konferencja poświęcona jest przeciwdziałaniu zagrożeniom, na jakie narażona jest teleinformatyka, a jednocześnie stanowi próbę określenia odpowiedzialności, jaką za zapewnienie bezpieczeństwa ponosić powinni producenci, operatorzy i sami użytkownicy internetu.

Obecny na otwarciu konferencji minister nauki i informatyzacji, Michał Kleiber podkreślił, że jest to zagadnienie bardzo szerokie. „Mówiąc o bezpieczeństwie w internecie należy bowiem zwrócić uwagą zarówno na potrzebę uświadomienie sobie tego problemu przez społeczeństwo, poruszyć zagadnienia regulacji prawnych, jak i omówić standardy zarządzania informacją” – powiedział.

Do ważnych zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników internetu Kleiber zaliczył m.in. kontrolę dostępu, ochronę przed manipulacją oraz bezpieczeństwo personelu zajmującego się internetem.

Źródło informacji: PAP