Slackbot – trojan IRCowy

Slackbot jest koniem trojańskim pozwalającym na kontrolowanie przez sieć komputera ofiary. Trojan otrzymuje swoje instrukcje na specjalnym kanale IRCa.

Uruchomiony trojan tworzy własną kopię w katalogu systemu Windows w pliku zwbv.exe oraz modyfikuje tak rejestr by kopia ta była uruchamiana przy każdym starcie systemu Windows.

Trojan zawiera w sobie klienta IRCa, który łączy się ze specjalnie stworzonym do tego celu kanałem IRCa, gdzie otrzymuje instrukcje do działania. Wysyłane tam komendy przez autora trojana pozwalają na zarządzanie instalacją trojana na komputerze ofiary, uaktualnianie trojana oraz pobieranie i instalowanie przez niego plików. Do funkcji trojana należy też możiwość przesyłania swoich kopii na inne kanały IRC i w ten sposób przyczyniania się do potencjalnego instalowania się trojana na innych komputerach.

Źródło: MKS Vir