Spotkanie ISSA Polska w Warszawie

Informujemy, że w najbliższą środę 18 stycznia 2006 roku odbędzie się pierwsze w Nowym Roku spotkanie merytoryczne ISSA Polska, wstęp wolny. Zapraszamy na godz. 17:30 do siedziby Telekomunikacji Polskiej SA, Warszawa, ul. Twarda 18, piętro I, sala 1.36.

Agenda:

Grzegorz Moskal – Telekomunikacja Polska S.A – Jak pozyskać poparcie biznesowe dla bezpieczeństwa IT? Czyli od bezpieczeństwa IT -> do zarządzania ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa usług biznesowych.

Celem prezentacji jest przedstawienie zarządzania ryzykiem operacyjnym w obszarze IT jako:

– narzędzia pozyskiwania poparcia biznesowego dla działań podejmowanych przez departamenty zarządzania bezpieczeństwem IT

– integralnego elementu zarządzania ryzykiem biznesowym spółki oraz jej kultury organizacyjnej

– czynnika realizacji strategii biznesowych opartych zarówno na wzroście produktywności jak i szukaniu szans na wzrost przychodów oraz kreowaniu wartości dodanej dla klientów

– elementu optymalizacji nakładów finansowych na zapewnienie akceptowalnego biznesowo poziomu ryzyka

– elementu budowania przewagi konkurencyjnej firm świadczących usługi w oparciu o technologię IT

– kluczowego czynnika sukcesu dla procesu zarządzania bezpieczeństwem IT

UWAGA: Ze względów organizacyjnych wymagane jest zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu najpóźniej do 17 stycznia 2006 roku na adres info@issa.org.pl.