Telekomunikacja Polska certyfikowanym partnerem Cisco Systems

Telekomunikacja Polska otrzymała certyfikat Premier Partner firmy Cisco Systems. Obie firmy wspólnie pracują nad stworzeniem nowych usług opartych na transmisji danych dla dużych firm oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki współpracy z Cisco Systems, TP w coraz większym stopniu przekształca się z tradycyjnego operatora w nowoczesną firmę usługową. Otwiera to przed nią nowe obszary działalności i umożliwia spełnianie oczekiwań coraz bardziej wymagających Klientów biznesowych. Są oni zainteresowani nie tylko zakupem usług, ale przede wszystkim kompleksową ofertą dostosowywaną indywidualnie do ich potrzeb oraz możliwością zakupienia różnych usług w jednym miejscu.

Uczestnictwo TP w programie partnerskim Cisco Systems jest związane z realizacją zapisów listu intencyjnego o strategicznej współpracy przy definiowaniu, tworzeniu i wdrażaniu nowych usług opartych na transmisji danych dla instytucji oraz dla dużych i średnich firm, podpisanego w październiku 2003 roku.

Nowe usługi będą oparte na sieciach IP i Frame Relay Telekomunikacji Polskiej oraz urządzeniach dostępowych (CPE) produkcji Cisco Systems. Dzięki nim klienci będą mogli łatwiej budować zaawansowane sieci korporacyjne, ponieważ z jednego źródła otrzymają nowoczesne usługi telekomunikacyjne, sprzęt do ich realizacji oraz opiekę techniczną nad łączami, sprzętem oraz ich konfiguracją.

Przykładem efektywnej i udanej współpracy obu firm było wdrożenie sieci telefonii IP, która zastąpiła dotychczasowy analogowy system łączności Straży Granicznej. Projekt ten, o wartości kilkudziesięciu mln zł, był wdrażany na zasadzie outsourcingu, co umożliwiło jego realizację bez ponoszenia przez Straż Graniczną nakładów inwestycyjnych. TP zbudowała i utrzymuje sieć, zaś rozwiązania informatyczne oraz sprzęt dostarczyła Cisco Systems.