TP S.A. pierwsza na świecie pod względem liczby wysyłanych e-maili

Telekomunikacja Polska S.A. znalazła się na pierwszym miejscu listy SenderBase, która monitoruje około 25 procent ruchu e-mailowego na świecie. Z komputerów w sieci TP S.A. wysyłanych jest około 350 milionów listów elektronicznych dziennie.

Ponieważ SenderBase nie publikuje analizy treści wiadomości, można jedynie przypuszczać, że pozycję tę TP S.A. zawdzięcza największej na świecie ilości zawirusowanych i źle skonfigurowanych komputerów w swojej sieci. Teorię tę wydają się potwierdzać fakty na temat komputerów, które są rekordzistami w sieci TP S.A.

Komputer, który wysyła najwięcej e-maili, bo około 150 tysięcy dziennie, znajduje się najprawdopodobniej w jednej z chełmskich szkół, a jego adres IP widnieje na pięciu największych czarnych listach nadawców spamów i wirusów. Ponieważ jedną z nich jest SpamCop, TP S.A. z pewnością setki jeśli nie tysiące razy była informowana o spamie przesyłanym z tego adresu, a jednak proceder ten nie został ukrócony.

Inni wspomniani rekordziści również znajdują się na czarnych listach DNSBL, co potwierdza fakt, że pierwsza pozycja TP S.A. wynika z największej ilości wysyłanego spamu i wirusów na świecie.

Źródło informacji: spam.jogger.pl.
SenderBase