TP SA podpisała umowę z Energis

Telekomunikacja Polska SA oraz Energis Polska Sp. z o.o. podpisały umowę regulującą zasady wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia usługi komutowanego dostępu do internetu.

W umowie ustalono warunki połączenia sieci w celu świadczenia usług, uzgodniono warunki i zasady rozliczeń oraz zasady współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony rozpoczną świadczenie usług z chwilą uruchomienia 20 punktów styku sieci zlokalizowanych w 12 strefach numeracyjnych (bydgoska, gdańska, warszawska, olsztyńska, rzeszowska, wrocławska, katowicka, krakowska, szczecińska, łódzka, lubelska i poznańska). Do końca 2002 r. Energis Polska przygotuje do uruchomienia dalszych 10 punktów styku sieci zlokalizowanych w innych strefach numeracyjnych. Każda ze Stron zobowiązała się do stałego unowocześniania swoich sieci i poprawy jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych.