VIII Konferencja „Miasta w Internecie”

Konferencja „Miasta w Internecie” na trwałe wpisała się w europejski harmonogram spotkań społeczności władz i pracowników administracji publicznej, ekspertów oraz przedstawicieli sektora technologii informatycznych poświęconych modernizacji administracji publicznej z zastosowaniem technologii komunikacji i informacji.

Jest najstarszą i jedną z największych tego typu w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Corocznie gromadząc blisko 400 uczestników z kilkunastu krajów europejskich, a także gości z innych kontynentów, przyczynia się do podnoszenia wiedzy o sposobach i modelach modernizacji usług publicznych on line, kreowania projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz metodach planowania i realizacji zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi do e-Rozwoju regionalnego.

VIII Konferencja „Miasta w Internecie”, która planowana jest na 23 do 25 czerwca 2004 roku, ma dać odpowiedź na pytania o zaawansowanie procesów modernizacyjnych w Polskiej administracji, o miejsce Polski pośród krajów Unii Europejskiej, o metody i zagrożenia wdrażania eGovernment w naszym kraju na tle innych nowych krajów członkowskich.

W prezentacjach i referatach poruszane będą kwestie związane z e-Rozwojem miast i regionów w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej z grupy piętnastu do dwudziestu pięciu państw. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowych krajach członkowskich analizowany będzie pod kątem zapotrzebowania obywatela i MSP na usługi publiczne on-line, a także pod kątem unowocześniania pracy administracji jako katalizatora innowacji w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Przedstawione zostaną dobre praktyki wdrażania eGovernment na poziomie lokalnym – od pilotażowych wzorów do pełnych implementacji. Kluczowe tematy konferencyjnej debaty to m.in:
modele i krytyczne czynniki wdrożeń systemów eGovernment w Polsce i UE25

zarządzanie tożsamością i efektywne wdrożenie podpisu elektronicznego w relacjach obywatel – urząd administracji publicznej

rola operatorów telekomunikacyjnych oraz firm sektora ICT w tworzeniu infrastruktury szerokopasmowego dostępu do usług publicznych oraz informacji

budowanie zaufania do i bezpieczeństwo usług publicznych i transakcji on line

technologiczna odpowiedź na plan działań eEurope2005 (technologie szerokopasmowe dla obszarów wiejskich, smart cards dla obywatela, platformy eGovernment dla usług publicznych)

rola wolnego i otwartego oprogramowania w kreowaniu bezpieczeństwa i niezależności systemów usług publicznych on line

modele kreowania podaży projektów eGovernment w Polsce w oparciu o regionalne programy i strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

transparentność i efektywność procesów zarządzania rozwojem eGovernment w Polsce
Pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego zorganizowane zostanie seminarium dla prezydentów, starostów burmistrzów i wójtów z Województwa Małopolskiego oraz zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych innych województw, które poświęcone będzie problematyce transformacji tradycyjnej administracji publicznej w najbliższych latach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologii społeczeństwa informacyjnego.

Podczas konferencyjnych warsztatów, paneli i sesji wystąpią polscy i europejscy specjaliści. W ramach konferencji zorganizowany zostanie warsztat Krajowego Punktu Kontaktowego 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, którego tematem będą kwestie dotyczące trzeciego konkursu na projekty.

Po raz kolejny rozstrzygnięta zostanie kolejna edycja konkursu o „Złotą @” na najlepszy gminny/miejski/powiatowy serwis www. Przedstawiciel administracji publicznej, który jako pierwszy prześle swoje zgłoszenie na konferencje zostanie, jak co roku, nagrodzony „Złotą Myszą”.

Więcej informacji na oficjalnej stronie „Miasta w Internecie”.