Wi-Fi zabije GPS?

Intel dokłada starań, by w przyszłości zwykłe sieci Wi-Fi częściowo zastąpiły satelitarny system lokalizacji GPS.

Już dziś wiele firm oferuje usługi lokalizacyjne w oparciu o sieci bezprzewodowe.

W chwili obecnej lokalizacja przez Wi-Fi bywa jednak nieprecyzyjna, zwłaszcza w miejscach, gdzie sygnał jest słaby.

Dlatego Intel prowadzi prace, dzięki którym sieci Wi-Fi nie będą w tym względzie ustępować systemowi GPS.

Pokonanie ograniczeń technicznych może sprawić, że w wielu zastosowaniach Wi-Fi okaże się wygodniejszym i tańszym rozwiązaniem.

Lista argumentów przemawiających na korzyść Wi-Fi jest długa.

Na obszarach miejskich – w dużej części już dziś pokrytych zasięgiem sieci Wi-Fi – wysokie budynki zakłócają pracę systemu satelitarnego.

Ponadto lokalizacja oparta o Wi-Fi może określić nie tylko długość i szerokość geograficzną odbiornika, ale też wysokość i np. ustalić, na którym piętrze budynku znajduje się użytkownik.

Co nie mniej ważne, moduły GPS są drogie, a w moduły Wi-Fi standardowo wyposażona jest większość komputerów przenośnych i coraz większa liczba telefonów komórkowych.

Dlatego choć Wi-Fi nie ma szans by całkowicie wyeliminować GPS, to w wielu obszarach zastosowań systemów lokalizacyjnych mogłoby być dla niego interesującą alternatywą.

Dla Intela ustalenie standardów lokalizacji Wi-Fi i wynikająca z tego popularyzacja takich usług jest okazją, by upowszechnić sieci bezprzewodowe.

Moment wydaje się idealny – rośnie zainteresowanie usługami lokalizacyjnymi, począwszy od kontroli miejsca pobytu dzieci przez rodziców, po rozwiązania reklamowe.

Źródło: ZDNet