Windows XP MP3

Ograniczenia, jakie nakłada Media Player 8 na pliki MP3 produkowane w systemie Windows XP zostały złamane.
Po drobnych zmianach Rejestru systemu dostępne stają się opcje umożliwiające skompresowanie muzyki w paśmie 64, 128 i 192 Kb/s.

Aby usunąć blokady założone, jak tłumaczy Microsoft, w celu uniknięcia opłat licencyjnych za korzystanie ze standardu MP3 (co podniosłoby cenę Windows XP o 2,5 USD), wystarczy uruchomić edytor Rejestru i odnaleźć gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding. Znajdujące się tam wpisy opisują jedynie kompresję niskiej jakości. Wystarczy teraz dopisać cztery wartości typu DWORD:

LowRate = 0000dac0
MediumRate = 0000fa00
MediumHighRate = 0001f400
HighRate = 0002ee00

Po tym zabiegu otrzymujemy w pełni sprawny system Windows XP.