WinSecurity Magazine nr 7

Siódmy numer magazynu WinSecurity wraz z CD w sprzedaży detalicznej będzie dostępny około 10-11 maja. Temat numeru będzie: Active Directory i Windows 2000, poza tym w numerze znajdziemy: rola DNS w domenie AD; Kerberos i Kerberos w W2K; migracja domeny NT 4.0 do AD; stacje robocze w środowisku domeny AD; Group Policy; strategia, taktyka, sztuka operacyjna czyli budowanie systemu bezpieczeństwa; łamanie zabezpieczeń Windows 2000; PKI; instalacja w trybie unattend i inne.
Dodatkowe informacje i fragmenty wszystkich artykułów dostępne są jak zwykle w przeglądzie (wszystkie w formacie PDF).