Wirtualna Polska wciąż bez kapitału

Akcjonariusze bankrutującej Wirtualnej Polski znów nie podnieśli kapitału spółki. Przerwali walne zgromadzenie do 2 marca. Wcześniej zarząd będzie musiał złożyć wniosek o upadłość.

WP utraciła płynność finansową. We wtorek jej akcjonariusze na walnym zgromadzeniu mieli głosować nad dwoma projektami uchwał o podniesieniu kapitału spółki, co pozwoliłoby uniknąć bankructwa. Nie doszło do tego – mimo sprzeciwu mniejszościowych akcjonariuszy skonfliktowanych z głównym właścicielem portalu firmą TP Internet (grupa TP SA) walne zgromadzenie przerwano do 2 marca. Jak poinformował prezes WP Marek Borzestowski, zarząd WP będzie zmuszony prawnie, by wcześniej (do 28 lutego) złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Źródło informacji: Gazeta Wyborcza

Zobacz również:

Msza za Wirtualną Polskę
Upadłość WP, czyli jak TP SA ratuje portal
Upadłość WP.pl brana pod uwagę!