Wirus ”War Vote”

Specjaliści zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa komputerowego ostrzegają o pojawieniu się nowego wirusa, który zdolny jest kasowania plików na komputerach ofiar. Udając program do głosowania, w którym użytkownicy komputerów mają wypowiedzieć się na temat wojny Stanów Zjednoczonych z terroryzmem, wirus „War Vote” rozprzestrzenia się przy wykorzystaniu popularnego programu pocztowego Microsoft Outlook.

Przesyłka pocztowa posiada załącznik o nazwie WTC.exe, który po otwarciu próbuje skasować pliki na zaatakowanym komputerze oraz rozsyła się automatycznie pod adresy zaczerpnięte z książki adresowej programu pocztowego. Dodatkowo program ma możliwosc zdefasonowania witryn internetowych utrzymywanych na zarażonym komputerze. Przedstawiciele firm produkujących oprogramowanie antywirusowych dużym prawdopodobieństwem odrzucają możliwość powiązania pojawienia się wirusa „War Vote” z tragedia jaka dotknęła Stany Zjednoczone 11 września. Jak dotychczas nie udało się zgromadzić dowodów, które świadczyłyby o powiązaniu wirusa z organizacjami terrorystycznymi.