Wykłady SzLUUG – LaTeX

Dziś o godz. 18 odbędzie się kolejne spotkanie SzLUUG na Politechnice Szczecińskiej. Tematem wykładu bedzie LaTeX.

Prowadzący to spotkanie Wawrzyniec LarryN Niewodniczański postara się pokrótce przedstawić możliwości LaTeXa.

Zaprezentuje jak można tworzyć prezentacje. Na przykładzie pokaże nam w
jaki sposób można uniknąć frustracji związanej z przenumerowaniem
cytowań czy też rysunków.

Więcej informacji