Zabezpieczony Microsoft?

Jak wynika z sondażu specjalistycznego magazynu „Global Competition Review”, aż 70 proc. ekspertów ds. unijnego prawa konkurencji uważa, że Microsoft uzyska od unijnych trybunałów zawieszenie wykonania niekorzystnej dla niego decyzji Komisji Europejskiej.

Niecałe dwa tygodnie temu Komisja Europejska orzekła, że Microsoft nadużył dominującej pozycji na rynku oprogramowania i nałożyła na niego 497 mln euro grzywny oraz nakazała zmianę praktyk biznesowych (m.in. sprzedaż „okrojonej” wersji systemu operacyjnego Windows).

Amerykański koncern natychmiast zapowiedział, że odwoła się do unijnego Sądu Pierwszej Instancji – i poprosi o wstrzymanie wykonania decyzji Brukseli do czasu rozpatrzenia meritum sprawy przez sąd.

Co ciekawe, 53,5 proc. ankietowanych prawników uważa, że co do istoty decyzja Komisji była słuszna. Jednak, jak podkreślali uczestnicy sondażu, niemal pewne wstrzymanie wykonania kary czyni decyzję Komisji praktycznie bezużyteczną – jako że proces sądowy może się ciągnąć latami. W tym czasie potenacjalni konkurenci Microsoftu mogą już dawno nie istnieć.

Źródło: Gazeta Wyborcza