Zakończył się I Kongres Linuksa Profesjonalnego

I Kongres Linuksa Profesjonalnego, który odbył się 1 czerwca 2005 r. w warszawskim hotelu Radisson SAS, dostarczył wielu interesujących informacji na temat obecnego stanu i perspektyw rozwojowych środowiska systemowego Linux we wszystkich aspektach: rynkowym, technicznym i wdrożeniowym.

Kongres zgromadził ponad 200 uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje będące użytkownikami technologii informatycznych. Kongres, inaugurujący działalność Stowarzyszenia Linux Profesjonalny, został zorganizowany przez firmy Oracle, Novell i IBM.

W Kongresie wzięli udział m.in. Dariusz Fabiszewski , Dyrektor Generalny IBM, Jacek Pacholczyk, prezes Novella, i Paweł Piwowar, prezes Oracle’a.

Dariusz Fabiszewski w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobre perspektywy rozwojowe środowiska Linux oraz zwrócił uwagę na sprzyjającą temu harmonijną współpracę wielkich producentów.

Jako dowód przytoczył również wspólną obecność firm Oracle, Novell i IBM na Kongresie Linuksa Profesjonalnego. Paweł Piwowar stwierdził, że Oracle podjął strategiczną decyzję o wejściu w środowisko Linuksa kierując się głównie oczekiwaniami klientów i jednocześnie bardzo wysoką stabilnością tego systemu.

„Będziemy współpracować nad rozwojem Linuksa również po to, żeby nie być skazanym na jedyny słuszny system. W Polsce dobrze wiemy, do czego prowadzą koncepcje jedynie słusznych rozwiązań” – dodał Jacek Pacholczyk.

Wiodący temat Kongresu – „Linux w biznesie” – został wszechstronnie omówiony w ramach siedmiu prezentacji, wygłoszonych przez prezesa Stowarzyszenia Linux Profesjonalny, Stanisława M. Stanucha oraz użytkowników systemów linuksowych oraz specjalistów z firm Oracle, Novell i IBM.

S. Stanuch przedstawił dostępne dane na temat aktualnej pozycji i perspektyw rozwoju rynku rozwiązań linuksowych. Tomasz Skarbowski z FIN Life i Jacek Podsiadły z Eldorado S.A. przedstawili historie wdrożeń systemów linuksowych w ich firmach, omówiono też wdrożenia linuksowe w Banku Zachodnim WBK i PKO BP, Elektrowni Bełchatów, Polskiej Bibliotece Internetowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Piotr Pająk (IBM), Tomasz Surmacz (Novell) i Artur Górnik (Oracle) przedstawili obecne profesjonalne rozwiązania informatyczne dla platformy Linux.

Cykl prezentacji został uzupełniony demonstracją produktów linuksowych dla biznesu. Kongres zakończyła moderowana przez Stanisława M. Stanucha dyskusja panelowa na temat „Linux w firmie. Dlaczego tak?”, w której udział wzięli Marcin Gajdziński (IBM), Tomasz Surmacz (Novell) i Wojciech Karwowski (Oracle).

Informacje z Kongresu dostępne są w Internecie pod adresem: linuxpro.org.pl/kongres