Zalecana aktualizacja produktów firmy Oracle

Firma Oracle opublikowała informację o zagrożeniu bezpieczeństwa w kilku swoich produktach. Użytkownikom wymienionego w tym dokumencie oprogramowania zaleca się niezwłoczną aktualizację.

Dokument znajduje się pod adresem:

http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf/2004alert68.pdf

Firma nie podała, jakich luk dotyczą poprawki. Informacja ma status alertu – użytkownicy produktów wymienionych w sekcji „Supported Products Affected” zobowiązani są do zaaplikowania udostępnionych poprawek.

Źródło informacji: CERT Polska