Zidentyfikuj się sam

Japońska firma Kai Corporation, wynalazca systemów autentykacji, podała wstępne założenia nowego rozwiązania do identyfikacji użytkownika PASSMEMORY, które ma wykorzystywać jego własną pamięć.

W odróżnieniu od standardowych mechanizmów identyfikacji – w oparciu o hasło czy rozwiązań biometrycznych – weryfikacja tożsamości nie byłaby dokonywana przez system cyfrowy, lecz przez samego użytkownika.

Podstawą nowego systemu identyfikacji jest założenie, że użytkownik w sposób zupełnie naturalny zapamiętuje imiona swoich znajomych, nazwy odwiedzonych miejsc, stare fotografie lub dźwięki.

Aby można było prowadzić identyfikację tożsamości uprzednio trzeba wprowadzić tego typu informacje do systemu.

Następnie w trakcie identyfikacji, użytkownik wybiera poprawną odpowiedz z przedstawionej mu listy, która oprócz poprawnych rekordów zawiera także błędne odpowiedzi.

W momencie rejestracji w systemie, użytkownik określa liczbę „niezapomnianych” rekordów, a następnie system generuje określoną liczbę fałszywych wpisów i uzupełnia nimi listę służącą do identyfikacji.

Liczba list identyfikujących oraz rekordów na każdej liście może być dowolnie ustalana przez użytkownika.

Proces autentykacji będzie się odbywał w sesji o ograniczonym czasie, podczas której użytkownik musi wybrać z listy poprawne odpowiedzi.

Zakładając ze identyfikacja opiera się na pięciu listach, a na każdej z nich znajduje się 10 rekordów – z czego jeden jest poprawny, a pozostałych 9 jest losowo wygenerowanych przez system – prawdopodobieństwo przejścia poprawnie przez cały proces weryfikacji tożsamości wynosi 1:100 000.

Dodatkowym utrudnienie jest fakt, że wszystkie poprawne odpowiedzi muszą być wskazane w ściśle określonym czasie, po przekroczeniu którego cały proces identyfikacji trzeba rozpocząć ponownie.

Autorzy wynalazku mają nadzieję, że nowy system zapoczątkuje zmiany w sektorze rozwiązań autentykacji, zarówno w Japonii jak i poza jej granicami.

Na internetowej stronie firmy Kai można zobaczyć prezentację dotyczącą nowego systemu identyfikacji.

Źródło: AsiaBizTech
www.passmemory.com