Zintegrowana infrastruktura identyfikacji w sieci

Firma FSecurity oraz Sun Microsystems nawiązały współpracę w celu dostarczania zintegrowanej infrastruktury identyfikacji w sieci. Wspólne działania tych firm mają pomóc w zwiększaniu bezpieczeństwa i ograniczeniu liczby oszustw przy udostępnianiu usług i zasobów internetowych. W ramach zawartej umowy o wspólnej sprzedaży, projektowaniu produktów i działaniach marketingowych, RSA Security i Sun dążą do uzyskania zgodności operacyjnej między oprogramowaniem RSA ClearTrust do zarządzania dostępem do zasobów WWW oraz RSA Keon do zarządzania certyfikatami cyfrowymi a serwerami Sun ONE Directory i Sun ONE Portal.

Dzięki ofercie obu firm klienci mogą teraz budować wiarygodne środowisko do realizacji procesów online oraz udostępniać zasoby internetowe przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Serwery Sun ONE Directory i Sun ONE Portal to dwa podstawowe elementy Sun ONE Platform for Network Identity, platformy do identyfikacji sieciowej. Jest ona połączeniem sprzętu, oprogramowania i usług, na bazie których firmy mogą szybko budować otwarte, kompleksowe infrastruktury identyfikacji w sieci. Obecnie oprogramowanie do zarządzania dostępem do zasobów WWW RSA ClearTrust jest zgodne operacyjnie z serwerami Sun ONE Directory i Sun ONE Portal. Trwają również prace nad przeniesieniem go na serwer Sun ONE Application. Ponadto, oprogramowanie do zarządzania certyfikatami cyfrowymi RSA Keon obsługuje już serwery Sun ONE Directory, Sun ONE Web i Sun ONE Portal.

„Współczesne, oparte na internecie środowisko biznesowe wymaga ochrony zasobów informacji i umożliwienia bezpiecznych kontaktów z klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami” – powiedział Shahram Moradpour, dyrektor działu rozwoju rynku w Sun Microsystems. „Współpracując z takimi firmami, jak RSA Security, możemy dostarczać kompleksową infrastrukturę identyfikacji w sieci, dzięki której możliwe jest zintegrowanie rozwiązań do uwierzytelniania i zarządzania dostępem w przedsiębiorstwach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i wygody użytkowników.”

Oprogramowanie RSA ClearTrust jest ujednoliconym rozwiązaniem do regulacji dostępu do zasobów WWW. Zapewnia wydajne i elastyczne funkcje centralnego zarządzania prawami dostępu i ich egzekwowania. Po zintegrowaniu z najważniejszymi aplikacjami przedsiębiorstwa, przekłada ono reguły biznesowe i regulaminy bezpieczeństwa na zasady uwierzytelniania online. Gwarantuje to dynamiczne zabezpieczanie zasobów informacji. RSA Keon służy do tworzenia i uwierzytelniania na podstawie certyfikatów cyfrowych oraz do zarządzania nimi. Przedsiębiorstwa mogą przy jego pomocy samodzielnie definiować procedury bezpieczeństwa, relacje wiarygodności, formaty certyfikatów i reguły cyklów ich eksploatacji oraz odpowiednio nimi administrować, tworząc w ten sposób podstawy bezpieczeństwa danej firmy.

„Zamierzamy blisko współpracować z firmą Sun Microsystems, która jest ważnym uczestnikiem naszego programu RSA Secured Partner” – powiedział John Worrall, wiceprezes ds. marketingu w RSA Security. „Wprowadzając pełną obsługę serwerów Sun ONE Directory i Sun ONE Portal, a także innych produktów z tej serii, zbliżamy się do naszego celu, którym jest zapewnienie wysokiej zgodności operacyjnej produktów RSA Security. Dzięki temu nasze rozwiązania będzie można szybko wdrożyć i ściśle zintegrować z infrastrukturą, obniżając przy tym koszty eksploatacji.”

Dzięki integracji RSA ClearTrust z serwerami Sun ONE Directory i Sun ONE Portal klienci będą mogli:

wykorzystywać dane już dostępne w przedsiębiorstwie bez konieczności ich powielania lub powtórnego tworzenia, co ułatwi wdrażanie i zarządzanie,

centralnie zarządzać dostępem przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury e-biznesowej, co obniży koszty administracji i zabezpieczy poczynione inwestycje,

umożliwiać zarówno wewnętrznym działom, jak i klientom i partnerom zarządzanie własnymi prawami dostępu na zasadach wydzielonych obszarów administracji, co obniży koszty administrowania i całkowity koszt posiadania.

Integracja oprogramowania RSA Keon Certificate Authority i RSA Keon Web PassPort z serwerem Sun ONE Directory umożliwia automatyczne i centralne zarządzanie informacjami o wiarygodności. Dzięki wykorzystaniu elastycznego i skalowalnego systemu zarządzania identyfikacją w sieci firma może realizować swoją działalność e-biznesową w bezpieczny i niedrogi sposób.