Apache 2.0.44

Dostępna jest nowa wersja serwera WWW Apache 2.0.44. Nowa wersja głównie zawiera poprawki związane z bezpieczeństwem oraz zawiera kilka zmian które w przyszłości mają przyczynić się do łatwiejszego dokonywania aktualizacji nowych wersji. Źródła nowego Apache można pobrać stąd, zaś ChangeLog dostępny jest tutaj.