Apache 2.0.46

Dostępna jest nowa wersja serwera WWW Apache w wersji 2.0.46. Nowa wersja przynosi nam głównie poprawki związane z zwiększeniem bezpieczeństwa. Więcej o zmianach jakie zaszły w nowej wersji możemy poczytać tutaj, zaś źródła nowego Apache są dostępne do pobrania stąd .