Bezpieczna infrastruktura informatyczna w firmie

24 maja 2002 roku w Warszawie, Polski oddział firmy Microsoft zorganizował seminarium zatytułowane: „Infrastruktura informatyczna, aplikacje oraz bezpieczeństwo w nowoczesnej firmie”, którego celem było przedstawienie sposobu tworzenia oraz wykorzystania wewnętrznych systemów informatycznych i aplikacji biznesowych na podstawie Microsoft Corporation.

O wyjątkowości konferencji świadczy przede wszystkim podjęta tematyka. Infrastruktura informatyczna staje się obecnie jednym z głównych czynników zapewniających sprawne funkcjonowanie instytucji, eliminujących straty, udrażniających kanały przepływu informacji i optymalizujących współpracę wszystkich pracowników firmy. Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z korzyści, jakie dają najnowsze technologie informatyczne. Często firmy te nadal opierają się na przestarzałych metodach zarządzania i organizacji pracy, przegrywając przez to z konkurentami otwartymi na nowości.

Seminarium połączone zostało z pierwszą w Polsce prezentacją rzeczywistych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w firmie Microsoft, które służą zarówno do zarządzania siecią komputerową, zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak i do nadzorowania procesów biznesowych.

Sieć komputerowa firmy Microsoft to jedno z największych, najbardziej skomplikowanych i najnowocześniejszych rozwiązań na świecie. Obejmuje ona ponad 150 tysięcy komputerów osobistych oraz ponad 7.000 serwerów, które rozproszone są w 450 miejscach na całym świecie. Dziennie, przez ponad 72.000 skrzynek pocztowych, przechodzi około 5.200.000 listów elektronicznych. W Microsoft wykorzystywanych jest ponad 420 aplikacji biznesowych i ponad 200 narzędzi. A wszystko to używane jest przez około 55.000 pracowników firmy i 17.000 współpracowników z organizacji zewnętrznych. Nad działaniem takiej infrastruktury czuwa ponad 1.000 osób z działu IT. Oczywiście całość stworzona została w oparciu o najnowsze serwery i technologie Microsoft, w tym Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft BizTalk Server oraz inne elementy z rodziny Microsoft .Net Enterprise Server.

Jak łatwo sobie wyobrazić, stworzenie, nadzorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa w takiej strukturze jest niezwykle skomplikowane i nie byłoby możliwe, gdyby nie zaawansowane narzędzia dostępne w systemach Microsoft. Zagadnienie to było jednym z tematów zorganizowanego seminarium.

„Organizując seminarium chcieliśmy przybliżyć zasady działania rozbudowanej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, popierając je przykładem naszej firmy i pokazać, że rozwiązania, które proponujemy naszym klientom, spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i sprawdzają się w codziennej pracy pracowników Microsoft” – powiedział Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft.

Kolejnym elementem seminarium była prezentacja aplikacji biznesowych, które zostały przygotowane na użytek wewnętrzny firmy. Są one przykładem, w jaki sposób technologie i narzędzia Microsoft umożliwiają każdej firmie stworzenie własnych rozwiązań, niezbędnych do nadzorowania skomplikowanych procesów biznesowych, jak również, dzięki automatyzacji licznych operacji, do obniżenia kosztów działalności. Niektóre z zaprezentowanych rozwiązań pozwoliły na redukcję kosztu wybranych transakcji o prawie 90%.