Błąd w Data Source Object

Magazyn internetowy The Register opublikował, wraz z kodem demonstracyjnym, kolejny błąd w przeglądarce internetowej Internet Explorer oraz w klientach pocztowych Outlook i Outlook Express.

Poprzez wykorzystanie błędu w module Data Source Object (DSO), atakujący może uruchomić dowolną komendę na systemie Windows wykorzystując do tego celu kawałek kodu HTML. Więcej informacji na ten temat w samym artykule.